جزئیات خبر

1401/6/14
دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط‌زیست در بخش فلزات سنگین توسط دانشگاه پیام‌نور استان کرمان
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد: با تلاش و پیگیری‌های انجام شده توسط همکاران حوزه آزمایشگاه‌های دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان و با توجه به قابلیت‌های آزمایشگاهی این دانشگاه؛ آزمایشگاه شیمی تجزیه این مرکز، موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد اداره محیط‌زیست در بخش فلزات سنگین (4 عنصر آهن، منگنز، مس، نیکل) شده است. پیش از این نیز آزمایشگاه پیام‌نور مرکز کرمان موفق به دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد در بخش خاک با پتانسیل اندازه‌گیری 7 پارامتر شده بود. لازم به ذکر است که آزمایشگاه شیمی تجزیه مرکز کرمان، جزء 10 مرکز دانشگاهی کشور است، که موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار اداره محیط زیست شده است. آزمایشگاه معتمد محیط زیست آزمایشگاهی است، که در بخش‌های دولتی و غیردولتی کشور وجود دارد و توانایی آن جهت سنجش شاخص‌های زیست محیطی براساس ضوابط و مقررات جاری، مورد تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به عنوان مرجع تاییدکننده فعالیت آزمایشگاه معتمد قرار گیرد.
فایل
بازگشت

مفید آیکون سئو

ها Lorem Ipsum در اندوه نشسته آمت ، consectetur adipisicing ELIT ، SED eiusmod انجام به عنوان کم کار tempor و چاقی . در طول این سالها آمده ، nostrud هر گونه اعمال نیروی کار منطقه اما برای به دست آوردن از aliquip او دستور غذا . درد در این فیلم شده است در لذت که cupidatat انتقاد جلوگیری از درد که تولید بدون فوتبال cillum حاصل شد.

ها Lorem Ipsum در اندوه نشسته آمت ، ها Lorem Ipsum در اندوه نشسته آمت ، consectetur adipisicing ELIT ، SED انجام eiusmod به عنوان کم کار tempor و چاقی . در طول این سالها آمده ، nostrud تلاش ورزش اگر هر منطقه

ها Lorem Ipsum در اندوه نشسته آمت ، شما می توانید پروژه مشاهده اینجا